Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

June 11 2017

Reposted fromtfu tfu viamauak mauak
3683 1ebc 500
Reposted frommirosia mirosia viamauak mauak
Reposted fromDennkost Dennkost viamauak mauak
3247 c191 500

mulberry-cookies:

Balmain Pre-Fall 2016 (Details)

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAmericanlover Americanlover
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaszydera szydera
8418 b6d1 500
Reposted fromlafuene lafuene viaszydera szydera
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaszydera szydera
9079 9ea8
let's leave the past behind us
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamattieu mattieu
5831 b003 500

illa-sanguine-pythonissam:

Olivier de Sagazan.

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viamattieu mattieu
3940 0ca0
3937 5c37 500

June 10 2017

5143 260f
Reposted fromscorpix scorpix viawasteland wasteland
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapuszka puszka
5199 2220 500
Reposted fromidiod idiod viapuszka puszka

June 08 2017

9319 c757
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
9361 109a
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl